Toezicht

Het toezicht op projecten betreft de werkzaamheden ten behoeve van de controle op de uitvoering vanaf de start t/m de oplevering van een project. Hierbij spelen planning en kwaliteit een belangrijke rol.

De werkzaamheden zullen voornamelijk bestaan uit:

  • Het vertegenwoordigen van de opdrachtgever binnen de overeengekomen bevoegdheid en het ondersteunen van de directievoerder; 
  • Er op toezien dat het project volgens bestek en tekeningen wordt uitgevoerd;
  • Het toezien op veiligheid op de bouwplaats;
  • Het bijwonen van vergaderingen, zowel intern als met externe partijen;
  • Het bijwonen en notuleren van de bouwvergaderingen;
  • Het houden van toezicht op de uitvoering door de aannemer;
  • Vastleggen van de voortgang van werkzaamheden;
  • Signaleren van afwijkingen, bestekswijzigingen, meer- en/of minderwerk;  
  • Het beoordelen van de door de aannemer aangeleverde hoeveelheden en weekstaten.

 

 

Sikkema Projectbegeleiding Infra  |  Reade Poarte 51  |  9084 DD  Goutum  |  06 516 115 32  |  info@sikkema-projectbegeleiding.nl