Uitvoering

Het realiseren van projecten op het gebied van grondwerk, aanleg van riolering, wegenbouw en oeverbescherming.

De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit:

  • Organiseren van personeel, materieel en materialen;
  • Leiding geven aan personeel en onderaannemers;
  • Zekerstellen van de kwaliteit van het werk;
  • Bewaken van de planning en begroting;
  • Signaleren van bestekswijzigingen, meer- en minderwerk;
  • Bijhouden van de projectadministratie;
  • Opstellen van termijnen en eindafrekening.
 

Sikkema Projectbegeleiding Infra  |  Reade Poarte 51  |  9084 DD  Goutum  |  06 516 115 32  |  info@sikkema-projectbegeleiding.nl