Projecten

Bouw en woonrijp maken uitbreidingslocatie Westerdel te Broek op Langedijk.

In opdracht van Symergie BV houdt Sikkema Projectbegeleiding toezicht op de diverse deelontwikkelingen binnen het uitbreidingsplan Westerdel in de gemeente Langedijk. In deze gemeente wordt een gebied van ca 45 ha ontwikkeld voor woningbouw.
Het project is in maart 2012 begonnen en zal in verschillende fases worden uitgevoerd. Het werk van de eerste fase bestaat uit:

 • Uitvoering van het grondwerk van het gehele gebied (ca 45 ha) in 2012;
 • Aanleg van ca. 4,5 kilometer gescheiden riolering in 2012 t/m 2014;
 • De bouw van 7 van in totaal 13 bruggen in 2014 t/m 2016;
 • Het woonrijp maken van fase 1 (start in 2014).

In februari 2013 is gestart met de bouw van 180 woningen. De eerste woningen zijn in oktober 2013 opgeleverd.

 • broek-op-langedijk-1
 • broek-op-langedijk-2
 • broek-op-langedijk-3
 • broek-op-langedijk-4
 • broek-op-langedijk-5
 • broek-op-langedijk-6
 • broek-op-langedijk-7
 • broek-op-langedijk-8
 • broek-op-langedijk-9

Reconstructie van de Westelijke Randweg in Zuid-Scharwoude

In opdracht van Symergie BV houdt Sikkema Projectbegeleiding toezicht op de werkzaamheden van de reconstructie van de Westelijke Randweg te Zuid-Scharwoude. Het betreft het realiseren van twee zgn. largas-pleinen ten behoeve van de ontsluiting van het uitbreidingsplan Westerdel. Gelijktijdig is een vaarduiker geplaatst als verbinding voor de kleine recreatievaart tussen uitbreidingsplan Westerdel en de rest van het gebied. Het project is gestart in oktober van 2012. De laatste (asfalt)deklagen worden medio 2014 aangebracht.

 • zuid-scharwoude-1
 • zuid-scharwoude-2
 • zuid-scharwoude-3
 • zuid-scharwoude-4
 • zuid-scharwoude-5
 • zuid-scharwoude-6
 • zuid-scharwoude-7
 • zuid-scharwoude-8
 • zuid-scharwoude-9

Bouw – en woonrijp maken van Broekerplein in Broek op Langedijk

Sikkema Projectbegeleiding heeft in opdracht van gemeente Langedijk meegewerkt aan de voorbereidingen van het project en houdt toezicht op de werkzaamheden van het bouw - en woonrijp maken van de locatie Broekerplein in Broek op Langedijk. Het werk bestaat uit de reconstructie en uitbreiding van de ondergrondse infrastructuur (riolering, kabels en leidingen) en de herinrichting van het openbaar gebied. Deze bestaat uit de aanleg van drie parkeervelden, de aanleg van een dorpsplein, de uitbreiding van het bestaande winkelcentrum en het bouw- en woonrijp maken van het gebied voor een appartementencomplex en een 85- tal woningen. Ook zullen in het plan een aantal bruggen en duikers worden gerealiseerd om het gehele plan en de omgeving daarvan doorvaarbaar te maken voor de kleine recreatievaart.
Begin 2013 is gestart met de eerste voorbereidende werkzaamheden zoals het kappen van bomen en het baggeren en dempen van watergangen in het gebied. De daadwerkelijke start van het werk is in november 2013.

 

Sikkema Projectbegeleiding Infra  |  Reade Poarte 51  |  9084 DD  Goutum  |  06 516 115 32  |  info@sikkema-projectbegeleiding.nl